Felsökning Ljud Stream

OM LJUD INTE KOMMER IN I LOGIC:

1. Kontrollera att alla ingångar är record enabled och att input monitoring är aktiverat. Detta gör du genom att klicka med musen så att det röda ”R:et” blinkar och att ”I:et” blir Orange.

2. Kontrollera att Dante Virtual Sound Card är valt i inställningar (finns det inte att välja, hoppa till punkt 4).

3. Kontrollera att ingångarna i Logic matchar dem som kommer ut från mixerbordet (hoppa till punkt 5 om du är osäker på hur detta fungerar).

Rödmarkerat är alltså ingångarna som ska motsvara ingångarna i stageboxarna på scen.

4. Kontrollera att Dante Soundcard är igång genom att starta programmet ”Dante Virtual Soundcard” samt kontrollera att ”Start” är intryckt (står det ”Stop” så är det igång).

5. Kontrollera att mixerbordet skickar signal på rätt kanaler. Detta görs i mixerbordet under ”I/O” och fliken I/O Port Out.

Utgångarna 1-32 motsvarar ingångarna i den stora stageboxen (dSNAKE) och den mindre (dS Exp).