Enkelt ljud i kyrksalen

INSTRUKTIONER FÖR HUR MAN STARTAR ANLÄGGNINGEN OCH AKTIVERAR TVÅ TRÅDLÖSA MICKAR.

1. Starta mixerbordet.

Här startar du bordet.

2. Starta PA/högtalaranläggningen.

Du startar genom att vrida på nyckeln åt höger. Håll den till höger ett par sekunder.

3. Logga in på mixerbordet under användaren BARA TAL (lösenord får du av ansvarig).

Klicka med fingret på användaren ”BARA TAL”. Skriv sen in lösenordet.

4. Starta mickarna genom sätta i batteriet och aktivera knappen på dom.

Så här startar du handmickarna.
Så här startar du myggorna.

5. Justera volymen på dom individuella mickarna via deras regel.

6. Justera volymen för alla ljudkällor via huvudregeln.

7. VIKTIGT: Stäng av ljudsystemet i rätt ordning!
Först: PA-systemet (vrid på nyckeln likt under punkt 2).
Sen:

När mixerbordet är avstängt tar du ur batterierna ur mickarna och sätter tillbaka dom i laddstationerna i teknikkorridoren.