Arbeta med DCA-reglar på mixerbordet FoH

Att arbeta med DCA-reglar (DCA = Digitally Controlled Amplifier) kan vara ett smidigt sätt för att snabbt och simultant kunna justera ljudnivån på flera ljudkällor samtidigt. Exempelvis skulle man kunna sänka/höja alla sång-mickar med hjälp av DCA. Eller sänka hela trumestet med bara en regel.

I vår standard-preset ligger det upplagt ett antal DCA-reglar på det första lagret (bredvid masterregeln, monitorerna och effekterna). Enklast är att utgå från dom (även om det går att lägga till fler).

För att kunna använda DCA som tänkt behöver vi bestämma vilka ljudkällor som ska ingå i varje DCA. Det görs genom SEL och sen grönmarkering av alla ljudkällor som ska ingå.