Under våren startar vi en ny mötesplats för undervisning och samtal runt olika teman: Vidare.

Där kommer vi att lyfta olika ämnen som berör trons liv. Första tillfället, den 6 februari 18.30, är ämnet “Församling i en postkristen tid – finns vägledning i vår frikyrkliga historia?” Anton Fagerstedt tar med oss i en spaning bakåt och framåt.