Baptistförsamlingen Filadelfia styrs av att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen, hela evangeliet. Att göra Jesus Kristus känd genom internationell missionsarbete innebär att medverka till att göra honom och hans lära känd över hela världen.

Jesus såg hela människan, särskilt människor i nöd som han hjälpte på olika sätt. Visionen omfattar därför helt naturligt också att fattiga och förtryckta blir befriade och får en god livssituation.

Därför stöder vi missionärer och missionsprojekt i flera världsdelar via Evangeliska Frikyrkans missions- och biståndsarbete. Missionsarbetet är viktigt på grund av det uppdrag som Jesus gav den kristna församlingen: ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” (Matt 28:19-20)

Vi arbetar också aktivt med att inspirera ungdomar i församlingen för ett missionsengagemang genom missionsstipendier och missionsresor (se nedan).

Missionsstipendier

Filadelfiaförsamlingen erbjuder ett stipendium till sina medlemmar, främst ungdomar, som under en längre eller kortare period vill prova på internationell mission.  Syftet är att göra en volontärinsats samtidigt som man får ökad förståelse för vad mission är. Information och ansökningshandlingar finns att hämta hos missionsrådets ordförande eller på församlingsexpeditionen. Skicka gärna ett mail till mission@filadelfiaorebro.se och be om information.

Missionsrådet har kontakter med missionärer och projekt som kan ta emot stipendiater. Genom missionsrådet kan du få olika alternativ att välja mellan. Projekten kan finnas i t.ex. Japan, Thailand, Indien, Afrika eller Sydamerika.

Missionärer

Afrika: Anneli o Andreas Dagernäs

xxx

Andreas och Anneli arbetar som regionledare för EFK:s arbete i Afrika, dvs. i Zambia, Tanzania, Centralafrikanska republiken, Moçambique, Swaziland och Sydafrika. De har ansvaret för EFK:s insats i dessa länder och för att hålla kontakt med de samarbetspartners vi har där. De har fokus på bl.a. ledarträning och barns rättigheter. Familjen bor i Sverige, men reser regelbundet till de olika länderna i regionen.

Nyhetsbrev: Mars 2022 Juni 2022


Grekland: Johannes och Lara Roswall

Johannes och Lara Roswall är antagna som missionärskandidater för ett pionjärt församlingsbyggande arbete i Greklands huvudstad Aten. Utresan är planerad till september 2021. I centrala Aten ligger stadsdelen Exarchia, kärna för radikal politik och aktivism. Hit flyttar människor från Västeuropa och USA som hoppas på ett annat system och en annan livsstil. I den stadsdelen ska Johannes och Lara tillsammans med lokala medarbetare ta pionjära initiativ för att en församlingsgemenskap ska växa fram.

Presentation: Johannes och Lara


Indien: Victor John

Victor JohnDen indiska organisationen ASSI arbetar målmedvetet med att sprida evangelium bland behövande i flera av Indiens delstater. Victor leder arbetet som är fokuserat kring församlingsgrundande och ledarträning. Man har även ett omfattande socialt arbete med adoptionscentrum, skolor samt hjälp till funktionshindrade och till övergivna barn

Länk till ASSI:s hemsida: www.assilive.org

xxx


Japan: Kent och Kaori Edefors

xxx

Kent och Kaori är verksamma i ett pionjärarbete i Shizuoka, ca 17 mil väster om Tokyo. Församlingen Gospel House startades 2004 och har idag cirka 30 medlemmar. På söndagsförmiddagarna hålls gudstjänster och i veckorna engelska-undervisning. Dessutom har man startat en nysatsning, Sunday Funday: samlingar med lovsång, en kort predikan och mycket lek. Syftet är att hitta glädjen i livet med Jesus mitt i den stressade vardagen. 

xxx


Latinamerika och Iberiska halvön: Anna-Maria Jonsson

Anna-Maria arbetar som Evangeliska Frikyrkans regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön. Hon är väl bekant med Latinamerika efter att ha bott sina första 16 år i Brasilien. I Latinamerika går socialt arbete och församlingsrörelser ofta hand i hand, vilket ger en helhetssyn på vad evangelium är. Anna-Maria är ansvarig för EFK:s insats och håller kontakten med EFK:s olika samarbetspartners. På senare tid har hon alltmer arbetat med mission i samverkan, där EFKs samarbetsparter i Latinamerika sänder missionärer till andra delar av världen, bl.a. till just Iberiska halvön.


Sydostasien

xxx

Filadelfiakyrkan i Örebro pionjärsatsar mitt i en av Sydostasiens megastäder. Bland myllret av bilar, motorcyklar, bussar och människor finns en muslimsk folkgrupp på omkring en miljon människor. Här jobbar Filadelfiakyrkans medarbetare Katarina* och Johan* som i flera år delat evangeliet med människorna som bor här, särskilt studenter. (*heter egentligen något annat)

xxx


Missionsprojekt

 1. Multiplicerande församlingar i Indien. EFK:s partner ASSI i Indien har arbetat med församlingsgrundande sedan 1996. De fokuserar på att nå olika folkgrupper i norra Indien och arbetar med träning av lärjungar och ledare och på många andra sätt utrusta den lokala församlingsrörelsen. Genom sina lokala pionjärarbetare kommer ASSI hela tiden i kontakt med nya områden och får på så sätt möjlighet att predika evangeliet om Jesus, bilda nya församlingar som kontinuerligt multipliceras.
 2. Unga med funktionsnedsättning ges rättigheter, Mellanöstern. Personer med funktionsnedsättningar och deras familjer utgör en stor och starkt marginaliserad grupp i det arabiska samhället. Fortfarande råder mycket okunskap och negativa attityder, ofta förknippat med skam och skuldkänslor hos familjerna. Man är utestängd från samhället i stor, och få räknar med att man har något att bidra med. Men vi tror att Gud har skapat varje individ och därför också ser varje persons värde och potential. EFK vill tillsammans med sina partners skapa positiv förändring för personer med funktionsnedsättning och det sker genom vårt regionala program med viktiga insatser i flera länder i Mellanöstern och Nordafrika.
 3. Samarbetskyrka rustas för svåra utmaningar i Centralafrikanska Republiken. EFKs samarbetskyrka Eglise Evangélique Baptiste, EEB, är en självständig kyrka med omkring 70000 medlemmar. EFK har gjort stora insatser för att förbättra kyrkans administrativa och organisatoriska arbete.
 4. Trygg tillvaro för diskriminerade minoritetsfolk, Brasilien. Cirka 50 procent av minoritetsfolken, som tidigare främst levde i sina stammar, finns nu i stadsmiljö. Behovet av en trygg plats att vistas på i staden är stor, eftersom dessa folk möts av mycket som skapar utsatthet i form av diskriminering och utnyttjande som leder till otrygghet. På grund av de behov som finns, startades 2017 ett familjecenter för dessa utsatta folk. Det är ett slags aktivitetshus där familjerna får vara under dagtid: en trygg och stimulerande plats att leka på för barnen och en gemenskapsfrämjande och kulturstärkande miljö för både vuxna och barn.
 5. Barn i Paraguay får hjälp. Filadelfias söndagsskola, Skatten, samlar in pengar för att hjälpa barn i utsatta situation i Paraguay genom Barnhjälpen.

Länk till EFK:s hemsida om våra projekt: Hitta projekt


Missionsrådet

För att hantera missionsfrågor utser församlingen ett Missionsråd som arbetar med följande:

 • Öka missionsmedvetenheten i församlingen.
 • Att våra missionärer blir kända och får det förbönsstöd de behöver.
 • Hålla kontakt med missionärer och de projekt vi stöder.
 • Hålla koll på insamlingar och förbereda missionsbudgeten till församlingen.
 • Följa upp samtal och debatt när det gäller internationell mission och sprida informationen till församlingen.
 • Hantera stipendieansökningar och följa upp stipendiater.