Baptistförsamlingen Filadelfia styrs av att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen, hela evangeliet. Att göra Jesus Kristus känd genom internationell missionsarbete innebär att medverka till att göra honom och hans lära känd över hela världen.

Jesus såg hela människan, särskilt människor i nöd som han hjälpte på olika sätt. Visionen omfattar därför helt naturligt också att fattiga och förtryckta blir befriade och får en god livssituation.

Därför stöder vi missionärer och missionsprojekt i flera världsdelar via Evangeliska Frikyrkans (EFK) missions- och biståndsarbete. Missionsarbetet är viktigt på grund av det uppdrag som Jesus gav den kristna församlingen: ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” (Matt 28:19-20)

Vi arbetar också aktivt med att inspirera ungdomar i församlingen för ett missionsengagemang genom missionsstipendier och missionsresor (se nedan).

Missionsstipendier

Filadelfiaförsamlingen erbjuder ett stipendium till sina medlemmar, främst ungdomar, som under en längre eller kortare period vill prova på internationell mission.  Syftet är att göra en volontärinsats samtidigt som man får ökad förståelse för vad mission är. Information och ansökningshandlingar finns att hämta hos missionsrådets ordförande eller på församlingsexpeditionen. Skicka gärna ett mail till mission@filadelfiaorebro.se och be om information.

Missionsrådet har kontakter med missionärer och projekt som kan ta emot stipendiater. Genom missionsrådet kan du få olika alternativ att välja mellan. Projekten kan finnas i t.ex. Japan, Thailand, Indien, Afrika eller Sydamerika.

Missionärer

Afrika: Anneli o Andreas Dagernäs

Anneli och Andreas arbetar som regionledare för EFK:s arbete i Afrika, dvs. i Zambia, Tanzania, Centralafrikanska republiken, Moçambique, Eswatini (tidigare Swaziland) och Sydafrika. De har ansvar för EFK:s insatser i dessa länder, för att hålla kontakt med de samarbetspartners EFK har där, samt för EFK:s utsända missionärer i Afrika. De har fokus på barns rättigheter, klimat och resiliens, teologisk träning och ledarutveckling. Familjen bor i Sverige, men Anneli och Andreas reser regelbundet till de olika länderna i regionen.


Grekland: Lara och Johannes Roswall

Lara och Johannes Roswall är engagerade i ett pionjärt socialt och församlingsbyggande arbete i Greklands huvudstad Aten. I centrala Aten ligger stadsdelen Exarchia, kärna för radikal politik och aktivism. Hit flyttar människor från Västeuropa och USA som hoppas på ett annat system och en annan livsstil. Tillsammans med lokala medarbetare tar Lara och Johannes pionjära initiativ för att en församlingsgemenskap ska växa fram.

xx


Indien: Victor John

Victor John

Den indiska organisationen ASSI arbetar målmedvetet med att sprida evangelium bland behövande i flera av Indiens delstater. Victor leder arbetet som är fokuserat kring församlingsgrundande och ledarträning. Man har även ett omfattande socialt arbete med adoptionscentrum, skolor samt hjälp till funktionshindrade och till övergivna barn.

xx

xxx


Japan: Kent och Kaori Edefors

Kent och Kaori har under många år varit verksamma i ett pionjärarbete i Shizuoka, ca 17 mil väster om Tokyo. Församlingen Gospel House Shizouka startades 2004 och har nu cirka 50 medlemmar. Kent och Kaori överlämnade församlingen till ett japanskt pastorpar i juni 2023. De är nu hemma i Sverige för vila, rekreation och att söka Guds vilja med fortsättningen av deras tjänst i Japan.

xxx


Latinamerika och Iberiska halvön: Anna-Maria Jonsson

Anna-Maria arbetar som EFK:s regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön, dvs. i Brasilien, Paraguay, Peru och Spanien. Hon är väl bekant med Latinamerika, då hon bodde sina första 16 år i Brasilien. I Latinamerika går socialt arbete och församlingsrörelser ofta hand i hand, vilket ger en helhetssyn på vad evangelium är. Anna-Maria är ansvarig för EFK:s insats och håller kontakten med EFK:s olika samarbetspartners. Hon ansvarar också för EFK:s utsända missionärer i regionen. På senare tid har hon alltmer arbetat med mission i samverkan, där EFK:s samarbetsparter i Latinamerika sänder missionärer till andra delar av världen, bl.a. till just Iberiska halvön.


Nepal: Miriam och Olof Säll

Miriam, Olof och deras fyra söner Arvid, Eliah, Einar och Jonah, bor sedan i augusti i Nepal. Olof är infektionsläkare och arbetar på missionssjukhuset i Tansen, som drivs av organisationen United Mission to Nepal. Sjukhuset är en del av UMN:s sociala arbete för att betjäna den lokala befolkningen, särskilt de fattigaste.

xx


Sydostasien

Filadelfiakyrkan finns med i pionjärinsatser mitt i en av Sydostasiens megastäder. Bland myllret av bilar, motorcyklar, bussar och människor finns en muslimsk folkgrupp på omkring en miljon människor. Här jobbar Filadelfiakyrkans medarbetare Katarina* och Johan* som i flera år delat evangeliet med människorna som bor här, särskilt studenter. (*heter egentligen något annat)

xx

xxx


Missionsprojekt

 1. Multiplicerande församlingar i Indien. EFK:s partner ASSI i Indien har arbetat med församlingsgrundande sedan 1996. De fokuserar på att nå olika folkgrupper i norra Indien och arbetar med träning av lärjungar och ledare och på många andra sätt utrusta den lokala församlingsrörelsen. Genom sina lokala pionjärarbetare kommer ASSI hela tiden i kontakt med nya områden och får på så sätt möjlighet att predika evangeliet om Jesus, bilda nya församlingar som kontinuerligt multipliceras.
 2. Unga med funktionsnedsättning ges rättigheter, Mellanöstern. Personer med funktionsnedsättningar och deras familjer utgör en stor och starkt marginaliserad grupp i det arabiska samhället. Fortfarande råder mycket okunskap och negativa attityder, ofta förknippat med skam och skuldkänslor hos familjerna. Man är utestängd från samhället i stor, och få räknar med att man har något att bidra med. Men vi tror att Gud har skapat varje individ och därför också ser varje persons värde och potential. EFK vill tillsammans med sina partners skapa positiv förändring för personer med funktionsnedsättning och det sker genom vårt regionala program med viktiga insatser i flera länder i Mellanöstern och Nordafrika.
 3. Samarbetskyrka rustas för svåra utmaningar i Centralafrikanska Republiken. EFKs samarbetskyrka Eglise Evangélique Baptiste, EEB, är en självständig kyrka med omkring 70000 medlemmar. EFK har gjort stora insatser för att förbättra kyrkans administrativa och organisatoriska arbete.
 4. Trygg tillvaro för diskriminerade minoritetsfolk, Brasilien. Cirka 50 procent av minoritetsfolken, som tidigare främst levde i sina stammar, finns nu i stadsmiljö. Behovet av en trygg plats att vistas på i staden är stor, eftersom dessa folk möts av mycket som skapar utsatthet i form av diskriminering och utnyttjande som leder till otrygghet. På grund av de behov som finns, startades 2017 ett familjecenter för dessa utsatta folk. Det är ett slags aktivitetshus där familjerna får vara under dagtid: en trygg och stimulerande plats att leka på för barnen och en gemenskapsfrämjande och kulturstärkande miljö för både vuxna och barn.
 5. Barn i Paraguay får hjälp. Filadelfias söndagsskola, Skatten, samlar in pengar för att hjälpa barn i utsatta situation i Paraguay genom Barnhjälpen.

Länk till EFK:s hemsida om våra projekt: Hitta projekt


Missionsrådet

För att hantera missionsfrågor utser församlingen ett Missionsråd som arbetar med följande:

 • Öka missionsmedvetenheten i församlingen.
 • Att våra missionärer blir kända och får det förbönsstöd de behöver.
 • Hålla kontakt med missionärer och de projekt vi stöder.
 • Hålla koll på insamlingar och förbereda missionsbudgeten till församlingen.
 • Följa upp samtal och debatt när det gäller internationell mission och sprida informationen till församlingen.
 • Hantera stipendieansökningar och följa upp stipendiater.
  Bild