Filadelfiaförsamlingen stöder genom Evangeliska Frikyrkan missions- och biståndsarbete på flera håll i världen. Missionsarbetet är viktigt på grund av det uppdrag som Jesus gav den kristna församlingen: ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” (Matt 28:19-20)


Afrika

Andreas och Anneli arbetar som regionledare för EFK:s arbete i Afrika, dvs i Zambia, Tanzania, Centralafrikanska republiken, Moçambique, Swaziland och Sydafrika. Deras arbete har fokus på bl.a. ledarträning och barns rättigheter. Andreas har under hösten 2018 även en vikariatstjänst på deltid som programledare för EFK:s hela internationella program. Familjen bor i Sverige sedan sommaren 2018 och reser regelbundet till de olika länderna i regionen. Barnen heter Cornelia, Esther och Wilma.

Följ deras liv på blogg.dagernas.se

Nyhetsbrev:  Maj 2018  Sept 2018 Dec 2018  Maj 2019


Indien

Victor JohnDen indiska organisationen ASSI arbetar målmedvetet med att sprida evangelium bland behövande i flera av Indiens delstater. Victor leder arbetet som är fokuserat kring församlingsgrundande och ledarträning. Man har även ett omfattande socialt arbete med adoptionscentrum, skolor samt hjälp till funktionshindrade och till övergivna barn

Länk till ASSI:s hemsida: www.assilive.org


Japan

Kent och Kaori Edefors är verksamma i ett pionjärarbete i Shizuoka, ca 17 mil väster om Tokyo i Japan. Församlingen Gospel House startades 2004 och har idag cirka 20 medlemmar. På söndagsförmiddagarna hålls gudstjänster och i veckorna engelska-undervisning. Dessutom ha man startat en nysatsning, Sunday Funday; samlingar med lovsång, en kort predikan och mycket lek. Syftet är att hitta glädjen i livet med Jesus mitt i den stressade vardagen. 

Länk till församlingens hemsida: www.gospelhouse.jp/index/English.html

Nyhetsbrev: Mars 2018 Juni 2018 Sept 2018 Okt 2018


Latinamerika och Iberiska halvön

Anna-Maria arbetar som Evangeliska Frikyrkans regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön. Hon är väl bekant med Latinamerika efter att ha bott sina första 16 år i Brasilien. I Latinamerika går socialt arbete och församlingsrörelser ofta hand i hand, vilket ger en helhetssyn på vad evangelium är.

På senare tid har hon alltmer arbetat med mission i samverkan, där EFKs samarbetsparter i Latinamerika sänder missionärer till andra delar av världen, vilket skapar nya möjligheter till samarbete.

Nyhetsbrev: Juni-okt 2018 Nov-dec 2018 Jan-april 2019  Maj-juni 2019


Mellanöstern/Nordafrika

SAT-7 sänder kristen satellit-tv till 15 miljoner människor i Mellanöstern och Nordafrika, med fem kanaler som sänder på olika språk. Sedan i höstas är Irén och Mats Frändå med och betjänar verksamheten.

Irén arbetar som administrativ chef på SAT-7:s internationella kontor på Cypern. Det innebär att hon bland annat är ansvarig för att samordna ekonomin för hela verksamheten. I arbetet ingår att ansvara för SAT-7’s finansiella verksamhet och säkerställa finansiell rapportering både till givare och styrelse.

Mats arbetar som projektledare vid SAT-7 Operations, den avdelning som hanterar all teknik som behövs för att arbetet med tv-sändningarna och inom kontorsverksamheten ska kunna fungera.

Nyhetsbrev: November 2018

Länk till Frändås hemsida: www.franda.net


Sydamerika

Mattias och Louise arbetar i en stad i Amazonas i norra Brasilien. Ett stort kraftverksbygge i närheten har skapat stora problem bl.a. för de minoritetsfolk som bor i skogsområdena runt om. De blir uppköpta med pengar och flyr då in till staden, där de får stora svårigheter att klara sig. Mattias och Louise stöttar dem med bl.a. med kontakter med myndigheter, med praktiska saker som att hantera pengar, och nu senast ett med ett projekt där de hyr ett hus dit familjer kan komma och få hjälp på olika sätt. Barnen tas omhand, så de inte hamnar på gatorna. Man ordnar också gudstjänster för dessa människor på deras eget språk och på sista tiden har flera kommit till tro och döpts.

Mattias och Louise är säkerhetsklassade av EFK och man får inte skriva om dem på ett sätt som riskerar deras arbete. Den som vill veta mer och månatligen få ett nyhetsbrev eller en länk till deras blogg kan därför skriva ett kort mail till utlandsarbetare@gmail.com.

Nyhetsbrev:  Sept 2018 December 2018 Maj 2019


Stipendieresor

Utöver dessa missionsarbetare stöder Filadelfiakyrkan flera andra projekt utöver världen. För att uppmuntra engagemang i missionsfrågor delar vi även ut ett stipendium till  medlemmar i församlingen för att möjliggöra exempelvis resor och praktik i ett missionssammanhang.


Missionsrådet

I Filadelfiakyrkan finns ett missionsråd som kortfattat kan beskrivas som länken mellan församlingen och våra missionärer. Missionsrådet håller regelbunden kontakt med våra utsända och informerar församlingen. Rådet tar även emot stipendieansökningar för exempelvis missionsresor. För kontakt, skicka ett mail till mission@filadelfiaorebro.se.