I församlingen finns många husgrupper. De som är med i en sådan möts regelbundet hemma hos varandra för att dela livet och tron. Vill du veta mer? Vill du vara med i en husgrupp? Maila till husgrupper@filadelfiaorebro.se eller tala med någon av våra pastorer i samband med att du besöker oss i kyrkan.