Barn- och ungdomsverksamhet
september – maj

För detaljerad information om en grupp, klicka på namnet.

Onsdagar

16.45-17.30 Musiklekis (födda 2014-2015)
16.40-17.25 Barnkören (förskoleklass-åk 3)
17.20-18.30 Soul Children (åk 4-9) 
18.30 Onsdagsgrupper (årskurs 7-3)

Torsdagar

10.00-11.30 Småbarnsmusik (0-ca 3 år) TERMINSAVSLUTNING DEN 3 JUNI!

Fredagar

18.30-20.30 After9 fredag (årskurs 4-7)

Lördagar

19.00 Chilladelfia (årskurs 7-3)

Söndagar

9.15 och 10.15 Barnens gudstjänst  TERMINSAVSLUTNING DEN 6 JUNI!

Våra verksamheter för barn och ungdomar bedrivs i enlighet med de riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet som antagits av Örebro kommun: Riktlinjer för föreningslivet