Barn- och ungdomsverksamhet
september – maj

För detaljerad information om en grupp, klicka på namnet.

Onsdagar

16.30-17.10 Musiklekis (4-5 år) HÖSTTERMINEN STARTAR den 15 SEPTEMBER
16.40-17.20 Barnkören (förskoleklass-åk 3) HÖSTTERMINEN STARTAR den 15 SEPTEMBER
17.30-18.30 Soul Children (åk 4-9) HÖSTTERMINEN STARTAR den 8 SEPTEMBER
18.30 Onsdagsgrupper (årskurs 7-3) HÖSTTERMINEN STARTAR den 8 SEPTEMBER

Torsdagar

10.00-11.30 Småbarnsmusik (0-ca 3 år) HÖSTTERMINEN STARTAR den 9 SEPTEMBER

Fredagar

18.30-20.30 After9 fredag (årskurs 4-7)

Lördagar

19.00 Chilladelfia (årskurs 7-3)

Söndagar

9.15 och 10.15 Barnens gudstjänst

Våra verksamheter för barn och ungdomar bedrivs i enlighet med de riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet som antagits av Örebro kommun: Riktlinjer för föreningslivet