Skatten, för åldrarna 4-9 år, är barnens gudstjänst på söndagförmiddagarna. Där får de höra om olika bibelhändelser, sjunga, dansa, leka lekar och en del annat kul!

För närvarande har vi våra samlingar för barnen i bollhallen. På grund av 50-gränsen har vi två olika samlingar, och ni behöver anmäla er på kyrkans hemsida, och välja Barnens gudstjänst 9.30 eller 11.00. http://www.filadelfiaorebro.se/reservera-plats-till-samling/

Ni går in i entrén på hörnet vid caféet. Där blir ni blir avprickade och hänger av er kläder och skor på krokarna vid hissen. Barnen blir mötta av en ledare i caféet, där de skriver namnlappar och sedan slussas vidare via Ljusgården till bollhallen. Där finns ledare på plats och bjuder på frukt.

Kl 9.30 riktar vi oss till åldrarna 4-6. Kl 11.00 riktar vi oss till åldrarna 7-9.
Vi har valt att göra dessa inriktningar för att man lättare ska veta när det är störst chans att träffa en kompis i kyrkan. Självklart väljer ni som familj vilken samling som passar er bäst.

De föräldrar som inte behöver vara med sitt barn på samlingen, uppmuntras att lyssna till predikan i caféet – om ni inte lämnar ert barn och bokat plats i kyrksalen. I så fall hämtar ni ert barn efter gudstjänsten.

För småsyskon 1-3 år kommer lekrummet att vara tillgängligt. Ni går dit via caféet och caféentrén, eftersom det kommer att vara stängt mellan Ljusgården och kapprummet. OBS: Ni måste anmäla er till barngudstjänsten för att kunna nyttja lekrummet. Detta pga. de två zoner vi har att förhålla oss till på söndagar för att kunna hålla två separata samlingar med 50 personer i vardera.

Ni använder de toaletter som finns i anslutning till bollhallen (där finns också skötbord) och i caféentren bakom hissen.

Miniskatten för 1-3 år med sång och lekar för de allra minsta är för närvarande inte uppstyrt. Vi välkomnar spontana initiativ av föräldrar som är där.

Varmt välkomna hälsar Ann-Sofie Wettéus och de andra ledarna!
Kontakt: ann-sofie.wetteus@filadelfiaorebro.se

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –