OBS: Skatten är inställt så länge söndagarnas gudstjänster är inställda av corona-skäl.

Skatten är barnens gudstjänst. Vi har den en trappa ner medan de vuxna har gudstjänst uppe i kyrksalen. Där får vi vara med och besöka olika bibelhändelser, sjunga, dansa, leka lekar och mycket annat!

Miniskatten med sång och lekar för de allra minsta håller hus i vår bollhall.

Varmt välkomna hälsar Louise Nicander och de andra ledarna!

Kontakt: louise.nicander@filadelfiaorebro.se

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –