Under juli månad och t.o.m. första söndagen i augusti har vi våra gudstjänster i Ljusgården. De olika medverkande ser du här till vänster i spalten ”På gång” samt under fliken Kalender. Gudstjänsterna i Ljusgården följs som vanligt av gemenskap kring kyrkkaffe.

Den 19 augusti är det så dags för den årliga traditionen Gemensam gudstjänst i Stadsparken. Vi får i år lyssna till predikan av Edvard Sköllerfalk från Pingstkyrkan och Gunnel Sjöberg med kör från Betelkyrkan. Gudstjänsten teckentolkas, och vi hoppas på fint väder, så ta med kaffekorg!

Sista helgen i augusti (25-26) har vi församlingshelg på Hjälmargården och du är välkommen dit på gudstjänst kl.11. Läs mer om hela den helgen här: Församlingshelgen 2018.

Vi önskar dig en glad och välsignad sommar var du än befinner dig!