Eftersom vår gamla hemsida hackats, har vi varit tvungna att bygga om den. Och här ser du resultatet! I allt väsentligt kommer du att känna igen dig, men några nyheter att uppmärksamma är:

– Den nya sidan är mobilanpassad, dvs. den går bra att läsa på en mindre skärm.

– Blå texter är klickbara för mer information.

– Nu kan du inte bara lyssna on-line på en utlagd predikan, utan också välja att ladda ned den som en mp3-fil i din mobil eller dator, och lyssna även när du inte har tillgång till nät.

– Om du klickar på KALENDER, hittar du en googlekalender, som speglar fler aktiviteter än som får plats under På gång. Klickar du på en viss aktivitet, kan du ibland se extra info, och du kan också kopiera aktiviteten till din egen googlekalender om du har en sådan.