Detaljerat program för församlingshelgen den 18-19 september finns HÄR.

Informationsbroschyren med info om anmälan, betalning etc. kan du läsa här.

Antalet deltagare är begränsat till 150 personer per dag.
Lördagen är fullbokad, men det går bra att ställa sig på reservplats.
Till söndagen finns några platser kvar.

Man anmäler sig genom att maila till helg@filadelfiaorebro.se.