Även när vi nu – glädjande nog – kan samlas till gudstjänster i kyrkan utan restriktioner, sänder vi våra gudstjänster på Youtube varje söndag förmiddag. Där kan du se dem när de sänds, men också i efterhand.

Du kommer direkt till vår kanal om du klickar här: Filadelfiakyrkan Örebro.

Du kan också lyssna på predikningar i efterhand genom att klicka här: Undervisning