Just nu, så länge vi inte kan samlas till gudstjänst i kyrkan, kommer vi ändå att kunna fira gudstjänst tillsammans där vi var och en befinner oss. Vi lägger upp gudstjänster på Youtube varje söndag förmiddag, och du kommer direkt till vår kanal om du klickar här: Filadelfiakyrkan Örebro.

Vi ber att du ska få välsignade stunder. Vi firar gudstjänst tillsammans, fast på olika håll!

Du kan också lyssna på predikningar i efterhand genom att klicka här: Undervisning