Husgruppsmaterial


Ge vidare till alla folk

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 28 mars 2021. Läs Upp 7:9-10 Här i kapitel 7 finns en mäktig beskrivning av ett folk som står inför Guds tron och lammet. Folket är de som kommer ur det stora lidandet (v. 13). Det är ett enhetligt folk men ändå är det ett folk av alla folk och stammar…

Läs hela inlägget -->

Ge vidare till alla generationer

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 7 mars 2021. Läs: Markusevangeliet 10:13-16, Luk 4:16. Ellen Hemströms predikan handlade om att ge vidare Jesus Kristus, speciellt till nästa generation. Jesus sa åt sina lärjungar – som ville köra iväg barnen – att låta barnen komma till honom. På samma sätt har vi som församling i uppgift att uppmuntra barn…

Läs hela inlägget -->

Ge vidare till hela människan

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 14 mars 2021. Läs: 1 Thessalonikerbrevet 5:23-24. Lars Johanssons predikan handlade om att Gud vill helga hela människan: kropp, själ och ande. Församlingsgemenskaper kan ibland kan andas en atmosfär av att allt är så perfekt. Präktig är ett ord som dyker upp ibland i relation till kristna. Det är sorgligt med tanke…

Läs hela inlägget -->

Ge vidare genom att tjäna andra

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 21 mars 2021. Läs: Matteusevangeliet 20:20-28 I vår vision uttrycker vi oss så här kring vår önskan om att ge vidare genom att tjäna andra: Jesus visar med sitt eget liv att kärlekens väg är tjänandets väg. Tillsammans vill vi gå samma väg som Jesus. Vi vill vara en motvikt till…

Läs hela inlägget -->Trons plats i hemmet

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 20 september 2020. Läs: Antingen Mark 5:1-20 (5:18-19!) eller de sexton texter som finns här: Texter Markusevangeliet håller ett högt tempo. Jesus kallar lärjungarna med ett ”följ mig”, och sen får de kämpa för att hänga på! Det är i alla fall den känslan man lätt får när man läser Markusevangeliet. Men vid…

Läs hela inlägget -->

Församlingen som familj

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 27 september 2020. Sammanfattning av predikan: Jesus säger ”Den som gör min himmelske Fars vilja är min bror och min syster och min mor.” Läs gärna hela avsnittet Matteus 12:46-50. Jag vill lyfta tre saker som kännetecknar församlingen som familj. Tillhörighet Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare…

Läs hela inlägget -->

Röriga familjer

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 4 oktober 2020. Läs: Predikan utgick från berättelsen om Josef i 1 Moseboken 37-50. Slå upp kapitel 37 och ta hjälp av rubrikerna och återberätta berättelsen tillsammans. Ett annat alternativ är att läsa berättelsen i en Barnens Bibel. Samtal: – Gå en runda där ni berättar om er familj. Kanske har ni…

Läs hela inlägget -->

Hemlös och återfunnen

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 11 oktober 2020. Predikan utgick från liknelsen om den förlorade sonen, Lukas 15:11-32. Hela berättelsen delades upp i fem faser: 1) Hemma på gården (v. 11-12), 2) Det främmande landet (v. 13-19) 3) Hemkomsten, (v.20-24), 4) Den äldre sonens reaktion (v. 25-32) 5) Slutakten. Ett öppet slut: vad hände sen? Berättelsen…

Läs hela inlägget -->

Förlåtelse

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 18 oktober 2020. Läs: Efesierbrevet 4:32-5:2 Utdrag från predikan: Förlåtelse är centralt för att den kristna gemenskapen ska fungera. Vi vill alla få plats som dem vi är i gemenskapen. Men om det inte finns möjlighet till förlåtelse, om det inte finns utrymme att göra fel, då behöver vi resa fasader. Om…

Läs hela inlägget -->Ge vidare till alla folk

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 24 februari 2019 I visionstexten står det: Vi ser Örebro som vårt närmaste missionsfält. Vi är också en del av en global gemenskap och vill sända ut missionsarbetare som utbreder Guds rike i andra länder, och ta emot de som kommer till oss från andra delar av världen. Vi vill vara en integrerande…

Läs hela inlägget -->

Ge vidare till alla generationer

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 3 mars 2019 I visionstexten står det: Vi vill vara en församling där människor från alla generationer ska finna en plats, lära känna Jesus och tränas i lärjungaskap. Vi vill vara en församling där alla är inbjudna att vara med och bidra till församlingens växt och fördjupning på olika sätt och med olika…

Läs hela inlägget -->

Ge vidare till hela människan

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 10 mars 2019 I visionstexten står det: Vi vill vara en församling där hela människan får plats, det brustna likväl som det starka. I tillbedjan, bön, undervisning och ömsesidig kärlek vill vi läkas och formas av Jesus. Vi vill vara en gemenskap fri från prestationskrav, där alla kan delta och bidra utifrån sina…

Läs hela inlägget -->

Ge vidare genom att tjäna andra

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 17 mars 2019 Vår vision har sju artiklar. Tre handlar om vad vi vill ge vidare (Guds kärlek, Guds ord och Andens gåvor). Tre handlar om vilka vi vill ge detta till (alla folk, alla generationer och hela människan). Men bara den sjunde beskriver hur vi vill göra detta. Vi vill…

Läs hela inlägget -->
Gud ger oss ett nytt hjärta

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 23 september Läs Hes 36:26-28 och 2 Kor 3:1-11. Till bön och handling Paulus beskriver att Guds ljus har lyst upp hans hjärta (2 Kor 4:6) . Johannes inleder sitt evangelium med att tala om att ”ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det” (Joh 1:5). Ta en stund…

Läs hela inlägget -->

Gud gör något nytt – Mose

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 30 september Läs texten från 2 Mos 3:1-11 Gud möter Mose och kallar på honom. Han vill använda honom för ett speciellt syfte. Det är ett stort uppdrag och Mose tvekar och vill inte. Han hade vid detta tillfälle flytt ut i öknen efter att han dödat en egyptier. Men för Gud…

Läs hela inlägget -->

Gud gör något nytt – Hanna

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 7 oktober Läs 1 Sam 1-2 Hanna längtar efter ett barn. Denna längtan värker i henne och ständigt påminns hon om sin ofruktsamhet genom att Peninna retar henne och fryser ut henne. I den rådande kulturen ansågs barnafödande som ett tecken på Guds välsignelse och Hanna känner sig desperat över att…

Läs hela inlägget -->

Gud gör något nytt – Rut

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 14 oktober Rut är en speciell bok som handlar om ganska vanliga människor som hamnar i en ovanligt krisig situation men som visar extremt mod och rättfärdighet. Gud finns inte med så mycket i berättelsen, och man kan undra vad storyn alls gör i Bibeln. Men när man kommer till släkttavlan…

Läs hela inlägget -->

Gud gör något nytt – David

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 21 oktober 2018 Davids liv var innehållsrikt. Han var fåraherden som blev kung. Men trots sin framgång, såg han sig hela tiden som ett får med Gud som sin herde. Han hade ett hjärta som var överlåtet till Gud. Det syns inte minst i alla psalmer som han skrev. Läs psalmerna…

Läs hela inlägget -->

Gud gör något nytt – Maria

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 28 oktober Berättelsen om Jesu tillblivelse är intressant. Ärkeängeln Gabriel talar om för en ung flicka – Maria – att den helige Ande ska komma över henne så att hon blir havande. Den helige Ande är också över Elisabet, hennes släkting, så att hon kan berätta för Maria att hon bär…

Läs hela inlägget -->

Här börjar glädjebudet

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 4 november Läs Markus 1:1-8. Texten inleds med ”Här börjar glädjebudet” Glädjebudet som startade med Jesus Kristus har inte avstannat utan fortsatt med hans lärjungar och även oss. Uppdraget eller missionen som vi har idag är att ge det glada budskapet vidare till människor i vår närhet men också ut över…

Läs hela inlägget -->