HusgruppsmaterialGe vidare till alla folk

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 24 februari 2019 I visionstexten står det: Vi ser Örebro som vårt närmaste missionsfält. Vi är också en del av en global gemenskap och vill sända ut missionsarbetare som utbreder Guds rike i andra länder, och ta emot de som kommer till oss från andra delar av världen. Vi vill vara en integrerande…

Läs hela inlägget -->

Ge vidare till alla generationer

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 3 mars 2019 I visionstexten står det: Vi vill vara en församling där människor från alla generationer ska finna en plats, lära känna Jesus och tränas i lärjungaskap. Vi vill vara en församling där alla är inbjudna att vara med och bidra till församlingens växt och fördjupning på olika sätt och med olika…

Läs hela inlägget -->

Ge vidare till hela människan

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 10 mars 2019 I visionstexten står det: Vi vill vara en församling där hela människan får plats, det brustna likväl som det starka. I tillbedjan, bön, undervisning och ömsesidig kärlek vill vi läkas och formas av Jesus. Vi vill vara en gemenskap fri från prestationskrav, där alla kan delta och bidra utifrån sina…

Läs hela inlägget -->

Ge vidare genom att tjäna andra

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 17 mars 2019 Vår vision har sju artiklar. Tre handlar om vad vi vill ge vidare (Guds kärlek, Guds ord och Andens gåvor). Tre handlar om vilka vi vill ge detta till (alla folk, alla generationer och hela människan). Men bara den sjunde beskriver hur vi vill göra detta. Vi vill…

Läs hela inlägget -->
Gud ger oss ett nytt hjärta

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 23 september Läs Hes 36:26-28 och 2 Kor 3:1-11. Till bön och handling Paulus beskriver att Guds ljus har lyst upp hans hjärta (2 Kor 4:6) . Johannes inleder sitt evangelium med att tala om att ”ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det” (Joh 1:5). Ta en stund…

Läs hela inlägget -->

Gud gör något nytt – Mose

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 30 september Läs texten från 2 Mos 3:1-11 Gud möter Mose och kallar på honom. Han vill använda honom för ett speciellt syfte. Det är ett stort uppdrag och Mose tvekar och vill inte. Han hade vid detta tillfälle flytt ut i öknen efter att han dödat en egyptier. Men för Gud…

Läs hela inlägget -->

Gud gör något nytt – Hanna

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 7 oktober Läs 1 Sam 1-2 Hanna längtar efter ett barn. Denna längtan värker i henne och ständigt påminns hon om sin ofruktsamhet genom att Peninna retar henne och fryser ut henne. I den rådande kulturen ansågs barnafödande som ett tecken på Guds välsignelse och Hanna känner sig desperat över att…

Läs hela inlägget -->

Gud gör något nytt – Rut

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 14 oktober Rut är en speciell bok som handlar om ganska vanliga människor som hamnar i en ovanligt krisig situation men som visar extremt mod och rättfärdighet. Gud finns inte med så mycket i berättelsen, och man kan undra vad storyn alls gör i Bibeln. Men när man kommer till släkttavlan…

Läs hela inlägget -->

Gud gör något nytt – David

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 21 oktober 2018 Davids liv var innehållsrikt. Han var fåraherden som blev kung. Men trots sin framgång, såg han sig hela tiden som ett får med Gud som sin herde. Han hade ett hjärta som var överlåtet till Gud. Det syns inte minst i alla psalmer som han skrev. Läs psalmerna…

Läs hela inlägget -->

Gud gör något nytt – Maria

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 28 oktober Berättelsen om Jesu tillblivelse är intressant. Ärkeängeln Gabriel talar om för en ung flicka – Maria – att den helige Ande ska komma över henne så att hon blir havande. Den helige Ande är också över Elisabet, hennes släkting, så att hon kan berätta för Maria att hon bär…

Läs hela inlägget -->

Här börjar glädjebudet

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 4 november Läs Markus 1:1-8. Texten inleds med ”Här börjar glädjebudet” Glädjebudet som startade med Jesus Kristus har inte avstannat utan fortsatt med hans lärjungar och även oss. Uppdraget eller missionen som vi har idag är att ge det glada budskapet vidare till människor i vår närhet men också ut över…

Läs hela inlägget -->