GLS är en global ledarutbildning som når cirka 450 000 ledare i olika sammanhang i 130 länder. Under flera år har vi i Filadelfiakyrkan stått som inbjudare för utbildningen i Örebro. Nästa gång – i januari 2019 – hålls den i Immanuelskyrkan, men du är lika välkommen dit, för att under två dagar få redskap att växa som ledare.

Mer information finns här