En gång per termin inbjuder vårt äldreråd till en nattvardsgudstjänst för daglediga, följd av gemenskap kring fikaborden. I vår äger detta rum den 20 april kl. 14.

Avdelningen ”Annorlunda fritid” i RPG (Riksförbundet PensionärsGemenskap) har samlingar i vår kyrka en gång per månad under terminerna. Olika inbjudna gäster berättar eller sjunger och spelar, och sedan serveras eftermiddagskaffe. Hela programmet för vårens verksamhet kan du se här: