Från och med hösten 2021 påbörjar församlingen en ny diakonal inriktning. Den tar sig konkret uttryck i uppstarten av Hoppcentralen, hjälp till utsatta familjer, och Solklar. Under oktober månad predikar vi utifrån Jakobsbrevet, för att tillsammans fördjupa oss i frågor om hur vår tro visar sig på olika sätt.

Jakobsbrevet lär oss att livet är en helhet som hänger samman. Det är ett brev som påminner oss om att tron på Jesus inte är begränsad till en viss del av våra liv, utan påverkar allt vi är och gör. I förkunnelsen vill vi utforska hur tron tar sig uttryck i det vi säger och i det vi gör. Hur den prövas och formas när vi hamnar i svårigheter och konflikter, och hur den visar sig när vi ber. Kort sagt vill vi lyfta frågan: Hur visar sig tron?