Med start den 3 oktober är vi fria att fira våra söndagsgudstjänster utan restriktioner när det gäller antal deltagare! Alla får gå in genom stora porten och kan hänga av sig i kapprummet och det är fri placering i kyrksalen – plastremsorna som spärrat vissa bänkrader och stolar kommer att tas bort.

Vi fortsätter med det uppskattade initiativet att erbjuda en kopp kaffe/te utanför entrén från 10.30. Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe i Ljusgården med korv till barnen.

Kollekt kommer att tas upp via Swish under gudstjänsten samt i en kollektbössa vid utgången för den som vill ge kontanter.

Välkommen att fira gudstjänst tillsammans!

(Vi uppmanar även fortsättningsvis till god handhygien och handsprit kommer att finnas tillhands. Och givetvis ska du som har symptom på något som skulle kunna var covid-19 stanna hemma.)

Gudstjänsterna sänder vi även i fortsättningen på vår Youtubekanal: Filadelfiakyrkan Örebro