– Söndagsgudstjänsterna under tiden 2 juli-13 augusti firar vi i Ljusgården kl. 10:00. 
– Den 20 augusti kl.11:00 firar vi ekumenisk gudstjänst med stadens alla kyrkor i Stadsparken.
– Torsdagsbönen tar paus under juli, men från den 3 augusti samlas vi som vanligt kl.18:30.

Välkommen till Filadelfia i sommar!