Med Jesus själv som förebild i att dra sig undan och med hans sätt att ta med sig lärjungarna till en enslig plats, inbjuder vi till två dagar av tyst retreat. Novembers gudstjänster hade temat ”Bortom bråttom”, och undervisningen handlade då om sabbat, enkelhet, avskildhet och tystnad. Nu vill skapa ett rum för detta.

Att leva i ett höghastighetssamhälle ökar vårt behov av stillhet och lyssnande. Retreaten blir två dagar av gemensamma bönetider, möjlighet till personligt samtal och till promenader i naturen, bibelmeditationer och nattvardsandakter.  

Start fredag 19.00 på Kåfalla herrgård. Söndag 14.00 är retreaten slut.

Kostnad: 1 800 kr

Ledare: Ellen Hemström, Evelina Erlandsson, Lars Johansson, Bert Ingelsten

Anmälan: bert.ingelsten@filadelfiaorebro.se