Från och med den 1 november höjs gränsen för sammankomster med sittande publik från 50 till 300 personer, där det kan bedrivas på ett smittsäkert sätt.

Detta är förstås glädjande besked för oss som församling! Vi kommer att börja titta på möjligheterna att förändra vårt nuvarande upplägg för verksamhet och gudstjänst utifrån detta nya besked.

Men vi vill ha bra med tid på oss att bereda eventuella förändringar och parallellt se hur smittspridningen utvecklas i länet. Det är viktigt att de förändringar vi gör inte är förhastade, och att det känns tryggt och bra för hela församlingen och våra besökare. Du kan därför utgå från att vi fortsätter som tidigare tills något annat anges.

Håll utkik på våra sociala medier, mail och hemsida vad som händer framöver