Bankgironumret för betalning av församlingshelgen har blivit fel i foldern. Det skall vara 319-4909 och inget annat!