Att leva med i den stora veckan är ett sätt att närma sig den kristna trons centrum och de dramatiska händelser som förändrade världen och kan förändra våra liv. I det här materialet noteras alla texter och händelser, men man behöver inte läsa allt. Välj någon/några texter varje dag och påminn dig om övriga händelser den dagen.