blir det för samtliga barn- och ungdomsverksamheter från och med lördagen den 9 april till och med påskafton. Söndagen den 10/4 visas det film i Ljusgården för barnen under gudstjänsten och på påskdagen, den 17/4 kl. 11, har vi stor gudstjänst för alla åldrar i uppståndelsens tecken!