Midsommarveckan är konferensvecka i Närke. Därför har vi ingen gudstjänst i Filadelfiakyrkan den 23 juni. I stället hänvisar vi till Torp kl 10.30 eller Hjälmargården kl 11. I Torpladan predikar Evangeliska frikyrkans missionsdirektorer Linalie Newman och Ingemar Forss, och på Hjälmargården får du lyssna till Daniel Viklund.