Hela sommaren kommer kyrkan att vara öppen söndagar kl 11-12.30 för bön och ljuständning.