Ungdomar från årskurs 9 och uppåt träffas onsdagar 18.30-21.30. Vi får ta del av relevant undervisning, träffas i mindre grupper för att samtala och dela livet och samlas till andakt för att lovsjunga och tillbe. Vi avslutar med caféhäng och skön gemenskap tillsammans med konfan.

Vi har även vissa kvällar med praktiskt lärjungaskap, då vi gör olika diakonala insatser som att hjälpa till på Second hand, baka till Hoppcentralen med mera. En onsdag i månaden har vi ungdomsgudstjänst.