Tills vidare kommer vi inte att ha vanliga förmiddagsgudstjänster i Filadelfia, utan istället uppmuntra alla husgrupper att fira gudstjänst i gruppen. Bjud hem varandra, läs Guds ord, be tillsammans och dela gemenskapen. Vi kommer samtidigt att ha öppet i kyrkan under båda söndagarna, kl. 11-12.30. Välkommen du som vill sitta ner en stund, lyssna till musik, be och tända ljus. Det kommer att finnas pastorer och församlingsledare på plats. Omställningen av gudstjänsten de närmaste två veckorna görs inte för att vi överskrider den rekommenderade gränsen på 500 personer, utan för att ta ansvar för de gamla och sjuka som finns i vår gemenskap och som riskerar allvarligare sjukdom. 

Att vara församling innebär många saker, långt mycket mer än att enbart fira gudstjänst. I denna tid är det därför viktigt att församlingslivet som helhet inte hamnar på sparlåga, utan snarare att det tar sig andra former. Att inte mötas i vanlig gudstjänst handlar inte om att ge efter för rädsla och hopplöshet, utan om ett ansvarstagande som i förlängningen kan fördjupa församlingens andra mötesplatser. 

Det är bara gudstjänsten som vi ställer om till andra mötesformer. Våra övriga verksamheter fortsätter som vanligt. Särskilda beslut kommer tas om de mötesplatser som riktar sig till äldre personer. Dessa beslut meddelas allt eftersom, och tas i dialog med arrangörer och ansvariga.

Glöm inte att under den här tiden fortsätta att ge till församlingens arbete, antingen via swish eller via bankgiro. Våra utgifter och ekonomiska åtaganden fortsätter som vanligt, så det är viktigt att inflödet av ekonomiska medel är stabilt även under denna period. Du kan ge via 
Swish 123 033 42 76, bankgiro 576-6043 och plusgiro 14 17 46-8.

Läget i Sverige kan förändras snabbt, och förhoppningen är att det ska återgå till ett mer normalt förhållande så snart som möjligt. Men eftersom det är svårt att göra sådana bedömningar i dagsläget, försöker vi hitta former för församlingens gudstjänster och mötesplatser som fungerar över en längre tidsperiod.