–> GE VIDARE  –>

Gud är god, kärleksfull och utgivande. Det blir allra tydligast i Jesus Kristus. Han avstod från makten och härligheten, för att ge sitt liv till räddning för hela världen. Vi kan älska för att Gud först har älskat oss.

Gud älskar sin församling som är kallad att ge kärleken vidare. I uppdraget att ge vidare hela evangeliet till hela människan i hela världen upplever vi i Filadelfia, Örebro, att Gud särskilt kallar oss till att:

Ge vidare Guds kärlek

Guds kärlek är grunden för våra liv. Därför vill vi vara en församling som kännetecknas av ett kärleksfullt liv. Här ska alla känna att man har en plats, oavsett var man kommer ifrån eller vilken bakgrund man har. Vi vill på ett konkret sätt ge vidare Guds kärlek, både i ord och handling.

Ge vidare Guds Ord

I Guds Ord finns vägledning, tröst, uppmuntran och riktlinjer för oss att lära känna Gud och leva i efterföljelse. Genom att läsa Bibeln, lyssna till Guds tilltal och förkunna evangeliet vill vi vara delaktiga i Guds verk i världen.

Ge vidare Andens gåvor

Anden är vår hjälpare och på Jesu uppdrag vill vi verka i Andens kraft i allt vi gör. Vi vill göra oss beroende av den Helige Ande och låta oss ledas av Anden och växa till i mognad, det Bibeln beskriver som Andens gåvor och frukt.


Vi vill ge vidare till alla folk
Vi ser Örebro som vårt närmaste missionsfält. Vi är också en del av en global gemenskap och vill sända ut missionsarbetare som utbreder Guds rike i andra länder, och ta emot dem som kommer till oss från andra delar av världen. Vi vill vara en integrerande och inkluderande gemenskap, en församling som arbetar för att människor från olika kulturer ska få möta och lära känna Jesus.

Vi vill ge vidare till alla generationer
Vi vill vara en församling där människor från alla generationer ska finna en plats, lära känna Jesus och tränas i lärjungaskap. Vi vill vara en församling där alla är inbjudna att vara med och bidra till församlingens växt och fördjupning på olika sätt och med olika uttrycksformer.

Vi vill ge vidare till hela människan
Vi vill vara en församling där hela människan får plats, det brustna likväl som det starka. I tillbedjan, bön, undervisning och ömsesidig kärlek vill vi läkas och formas av Jesus. Vi vill vara en gemenskap fri från prestationskrav, där alla kan delta och bidra utifrån sina förutsättningar och gåvor.


Vi vill ge vidare genom att tjäna andra

Jesus visar med sitt eget liv att kärlekens väg är tjänandets väg. Tillsammans vill vi gå samma väg som Jesus.

Vi vill vara en motvikt till de ideal som lär oss att bara sätta oss själva i första rummet. Vi vill likna Jesus genom att vandra nära människor och möta dem utifrån deras behov.

Vår bön är att tjänande ska vara församlingens huvudsakliga kännetecken.