Vår församling består av människor i olika åldrar, med olika jobb och i olika livssituationer – rätt vanligt folk alltså. Men vi har en sak gemensamt: vår tro på Jesus Kristus. Genom honom visade Gud att han är intresserad av oss, att han vill ge vårt liv mål och mening och att han vill att vi ska leva efter hans vilja. Det är svårt att klara av på egen hand, och församlingsgemenskapen hjälper oss med det. Där får vi glädjas tillsammans, och där får vi hjälpa varandra när vi är ledsna, misslyckas eller är svaga och tvivlande.

Här under OM OSS kan du läsa mer om vad vi är, tror, vill och gör.

Du är också välkommen till Filla Intro, en träff som vi har några gånger per termin. Då berättar vi mer, och du får tillfälle att fråga om allt du undrar om. Håll utkik under På gång: (t.h.) efter nästa tillfälle!