Att komma till tro
Församlingen består av olika människor som har ett gemensamt: vår tro på Jesus Kristus som frälsare och herre. Vår övertygelse är att Gud har uppenbarat sig i historien genom sin son Jesus Kristus och att vi genom tron på honom kommer till Gud. Genom Jesus Kristus får vi förlåtelse och upprättelse och införlivas i en gemenskap som är större än oss själva. [1]

Bibeln som grund
Bibeln är vår grund och främsta källa för tro och liv. Vi ser Bibeln som Guds ord förmedlat genom människors ord i olika historiska sammanhang. Vår uppgift är att läsa och leva oss in i Guds ord för att leva ut det – personligt och gemensamt.

Vi tror att Gud talar till alla människor i alla tider genom Bibeln. Tillsammans och enskilt lyssnar vi efter Guds levande tilltal för våra liv och vår tid. Eftersom Bibeln har tillkommit i en annan tid än vår egen måste den tolkas. En viktig utgångspunkt för en god tolkning är att vi som församling möts i lyssnande och samtal, under bön om Andens ledning och med Jesus Kristus som Guds ords centrum. I Jesu ord och gärningar ser vi Guds avsikt med världen. [2]

Vår tro sammanfattas väl i den apostoliska och nicenska trosbekännelsen från 200- och 300-talet:

DEN APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN
Vi tror på Gud, allsmäktig Fader, himlens och jordens skapare.

Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, universella kyrkan,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

Amen

DEN NICENSKA TROSBEKÄNNELSEN

Vi tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt synligt och osynligt.

Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds ende Son,
född av Fadern före all tid, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad, av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt blev till;
som för oss människor och vår frälsning steg ner från himlen,
blev människa av kött och blod genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlen,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.

Vi tror på den heliga Anden, som är Herre och ger liv, som utgår från Fadern,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen och som talade genom profeterna.

Vi tror på en enda, helig, universell och apostolisk kyrka.
Vi erkänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse.
Vi väntar på de dödas uppståndelse och den kommande världens liv.

Amen

 


[1] Joh 14:6; Rom 10:9-11; 1 Joh 1:9; 1 Kor 12:13.

[2] 2 Tim 3:16–17; 2 Pet 1:19–21.