Församlingens verksamhet vilar på två ”ben”: söndagens gudstjänst och gemenskapen i den lilla gruppen under veckan (husgruppen). Utöver detta har församlingen en omfattande verksamhet med många olika samlingar. Som exempel kan nämnas:

  • Missionsarbete i olika länder, bl.a. i Japan, Indien, Sydafrika, Sydamerika och Iberiska halvön (Spanien/Portugal)
  • Barn- och ungdomsarbete: söndagsskola, konfirmations- och ungdomsgrupper
  • Diakonalt arbete med bl.a. Ria-Dorkas, sjukhuskyrka och lässtuga för nysvenskar
  • Studentarbete i församlingen och på universitetet
  • Alfa- och Betagrupper: grundkurser i kristen tro
  • Sång-, dans- och musikgrupper för olika åldrar från barn till vuxna
  • Samtalstjänst och själavård
  • Kvinnofrukostar
  • Bönesamlingar
  • Äldreomsorg