Predikan av Anders Sundström vid den ekumeniska gudstjänsten i Stadsparken den 21 augusti 2016