Mycket av Filadelfiaförsamlingens verksamhet drivs genom våra tolv verksamhetsråd. Råden består av frivilliga medhjälpare med intresse för något visst område, t.ex. integrationsarbete, fastighetsskötsel eller musik. I flera av råden finns någon av de anställda med.

Har du synpunkter på rådens verksamhet, eller vill anmäla intresse av att vara med i arbetet, kan du enklast kontakta dem via e-post:

Barn- och ungdomsrådet, barnochungdom@filadelfiaorebro.se

Diakonirådet diakoni@filadelfiaorebro.se 

Ekonomirådet, ekonomi@filadelfiaorebro.se

Fastighetsrådet, fastigheten@filadelfiaorebro.se

Husgruppsrådet, husgrupper@filadelfiaorebro.se

Inredningsrådet inredning@filadelfiaorebro.se

Integrationsrådet, integration@filadelfiaorebro.se

Missionsrådet, mission@filadelfiaorebro.se

Musikrådet, musik@filadelfiaorebro.se

Servicegruppsrådet, servicegrupper@filadelfiaorebro.se

Äldrerådet, aldre@filadelfiaorebro.se