Personal

Anders Sundström

Pastor

Förutom att predika, leda Alphaarbetet, viga och begrava, gör Anders hembesök hos sjuka och äldre och åker ibland på läger med den yngre generationen, Han är också ordförande i Örebro kristna samarbetsråd, där de flesta kyrkorna i staden finns med. På fritiden tittar han gärna på fotboll och fåglar.

Telefon: 0705-75 36 96
E-post: anders.sundstrom@filadelfiaorebro.se

Barbro Nyström

Församlingspedagog

Barn upp till 12 står i fokus för Barbros arbete. Söndagsgudstjänster, fredagskvällar och läger är några av de samlingar som hon ansvarar för tillsammans med ett stort gäng volontärer. Arbetet innebär mycket kontakt med både barn, familjer och volontärledare. Efter dagens jobb bär det ofta av till hästhagen.


E-post: barbro.nystrom@filadelfiaorebro.se

Ellen Hemström

Pastor och föreståndare

Ellen är vår pastor och församlingsföreståndare. Hon har ett helhetsansvar för församlingen och ett övergripande perspektiv på verksamheten. Särskilda fokusområden för henne är diakoni och mångkultur samt arbetet med våra husgrupper. Hon är också personalansvarig. På den privata fronten handlar det mycket om musik – Ellen är en duktig cellist – och sommartid påtar hon gärna i trädgården.

Telefon: 0703-80 91 70
E-post: ellen.hemstrom@filadelfiaorebro.se

Gunlög Eiderbrant

Administratör

När du ringer kyrkans expedition, är det oftast Gunlög som svarar. Medlemsregistret, lokalbokningar, garageplatser och studentrum m.m. har hon koll på, och hon informerar om vad som är på gång i kyrkan bl.a. via hemsida, månadsblad och e-brev. Det mesta – även privat – håller hon reda på med hjälp av en uppsjö excel-filer.

Telefon: 0705-17 67 69
E-post: gunlog.eiderbrant@filadelfiaorebro.se

Isak Spjuth

Ungdomspastor

Ungdomarnas onsdagsgrupper, konfa och Chilladelfia på lördagarna är Isaks viktigaste ansvarsområden. Då och då får vi också höra denne teolognörd predika i söndagsgudstjänsten.

Telefon: 0708-63 80 90
E-post: isak.spjuth@filadelfiaorebro.se

Simon Axelsson

Vaktmästare

Simon år vår vaktmästare. En stor del fastighetsskötsel och en mindre del teknik (ljud o bild) ingår i hans tjänst. Simon är en mångsysslare, som sommarjobbat som vaktmästare i många år, läst teologi, har en podd och spelar bas.

Telefon: 0730-25 52 85
E-post: simon.axelsson@filadelfiaorebro.se

Therése Hovlund

Musikledare och familjelivsansvarig

Therése är sångare och musiker, och har som en viktig uppgift att inspirera andra att använda sina talanger. Hon leder körer för barn, unga och vuxna samt ansvarar för församlingens familjearbete.

Telefon: 0707-76 63 53
E-post: therese.hovlund@filadelfiaorebro.se