Personal

Anders Sundström

Pastor

Förutom att predika, leda Alphaarbetet, viga och begrava, gör Anders hembesök hos sjuka och äldre och åker ibland på läger med den yngre generationen, Han är också ordförande i Örebro kristna samarbetsråd, där de flesta kyrkorna i staden finns med. På fritiden tittar han gärna på fotboll och fåglar.

Telefon: 0705-75 36 96
E-post: anders.sundstrom@filadelfiaorebro.se

Ellen Hemström

Pastor och föreståndare

Ellen är vår pastor och församlingsföreståndare. Hon har ett helhetsansvar för församlingen och ett övergripande perspektiv på verksamheten. Särskilda fokusområden för henne är diakoni och mångkultur samt arbetet med våra husgrupper. Hon är också personalansvarig. På den privata fronten handlar det mycket om musik – Ellen är en duktig cellist – och sommartid påtar hon gärna i trädgården.

Telefon: 0703-80 91 70
E-post: ellen.hemstrom@filadelfiaorebro.se

Erika Moll

Vikarierande ungdomspastor

Erika tog sin pastorsexamen våren 2019. Hon vikarierar sedan dess som ungdomspastor under Ellen Hemströms (2019) och nu Isak Spjuths föräldraledigheter. Ungdomarnas onsdagsgrupper, konfa och Chilladelfia på lördagarna är Erikas viktigaste ansvarsområden.

Telefon: 0705-11 72 15
E-post: erika.moll@filadelfiaorebro.se

Gunlög Eiderbrant

Administratör

När du ringer kyrkans expedition, är det oftast Gunlög som svarar. Hon har också koll på medlemsregistret, lokalbokningar, garageplatser,  studentrum m.m. och hon informerar om vad som är på gång i kyrkan bl.a. via hemsida och e-brev. Det mesta – även privat – håller hon reda på med hjälp av en uppsjö excel-filer.

Telefon: 019-611 11 68
E-post: gunlog.eiderbrant@filadelfiaorebro.se

Isak Spjuth

Ungdomspastor

Isak är föräldraledig till efter sommaren. Under den tiden kan du vända dig till Ellen eller Anders när det gäller pastorala frågor.

Telefon: 0736-60 16 95
E-post: isak.spjuth@filadelfiaorebro.se

Louise Nicander

Barnledare

Louise är vår senast antällda medarbetare. När Barbro Nyström gick i pension i mitten av februari, tog Louise över ansvaret för arbetet med barn upp till 12 år. Söndagsgudstjänster, fredagskvällar och läger är några av de samlingar som hon kommer att ansvara för under kommande halvår, tillsammans med ett stort gäng volontärer.

Telefon: 0760-17 72 76
E-post: louise@filadelfiaorebro.se

Simon Axelsson

Vaktmästare och kommunikatör

Simon år vår vaktmästare. En stor del fastighetsskötsel och en mindre del teknik (ljud o bild) ingår i hans tjänst. Under våren har han också uppdraget att uppdatera församlingens kommunikationsvägar på sociala medier. Simon är en mångsysslare, som sommarjobbat som vaktmästare i många år, läst teologi, har en podd och spelar bas.

Telefon: 0730-25 52 85
E-post: simon.axelsson@filadelfiaorebro.se

Therése Hovlund

Musikledare och familjelivsansvarig

Therése är sångare och musiker, och har som en viktig uppgift att inspirera andra att använda sina talanger. Hon leder körer för barn, unga och vuxna samt ansvarar för församlingens familjearbete.

Telefon: 0707-76 63 53
E-post: therese.hovlund@filadelfiaorebro.se