Personal

Gunlög Eiderbrant

Tf administrativ chef och personalansvarig

Sedan början av april är det Gunlög som basar över kyrkans personal och administration. Det är oftast hon som svarar när du ringer expeditionen. Lokaler, garage, studentrum, medlemsregister m.m. har hon koll på, och hon informerar om vad som är på gång i kyrkan bl.a. via hemsida och e-brev. Det mesta – även privat – håller hon reda på med hjälp av en uppsjö excel-filer.

Telefon: 0705-17 67 69
E-post: gunlog.eiderbrant@filadelfiaorebro.se

Per ”Peppe” Eriksson

Vaktmästare

Peppe ser till att våra lokaler och studentrum är i trim. Han sätter sig gärna bakom bussratten när det bär av på längre turer, eller seglar en vacker sommardag.

Telefon: 0705-84 54 27
E-post: vaktmastare@filadelfiaorebro.se

Therése Hovlund

Musikledare och familjelivsansvarig

Therése är sångare och musiker, och har som en viktig uppgift att inspirera andra att använda sina talanger. Hon leder körer för barn, unga och vuxna samt ansvarar för församlingens familjearbete.

Telefon: 0707-76 63 53
E-post: therese.hovlund@filadelfiaorebro.se

Barbro Nyström

Församlingspedagog

Barn upp till 12 står i fokus för Barbros arbete. Söndagsgudstjänster, fredagskvällar och läger är några av de samlingar som hon ansvarar för tillsammans med ett stort gäng volontärer. Arbetet innebär mycket kontakt med både barn, familjer och volontärledare. Efter dagens jobb bär det ofta av till hästhagen.

Telefon: 0739-19 90 63
E-post: barbro.nystrom@filadelfiaorebro.se

Isak Spjuth

Ungdomspastor

Ungdomarnas onsdagsgrupper, konfa och Chilladelfia på lördagarna är Isaks viktigaste ansvarsområden. Då och då får vi också höra denne teolognörd predika i söndagsgudstjänsten.

Telefon: 0708-63 80 90
E-post: isak.spjuth@filadelfiaorebro.se

Anders Sundström

Pastor

Förutom att predika, leda Alphaarbetet, viga och begrava, gör Anders hembesök hos sjuka och äldre och åker ibland på läger med den yngre generationen, Han är också ordförande i Örebro kristna samarbetsråd, där de flesta kyrkorna i staden finns med. På fritiden tittar han gärna på fotboll och fåglar.

Telefon: 0705-75 36 96
E-post: anders.sundstrom@filadelfiaorebro.se