Personal

Anders Sundström

Pastor

Förutom att predika, leda Alphaarbetet, viga och begrava, gör Anders hembesök hos sjuka och äldre och åker ibland på läger med den yngre generationen, Han är också ordförande i Örebro kristna samarbetsråd, där de flesta kyrkorna i staden finns med. På fritiden tittar han gärna på fotboll och fåglar.

Telefon: 0705-75 36 96
E-post: anders.sundstrom@filadelfiaorebro.se

Barbro Nyström

Församlingspedagog

Barn upp till 12 står i fokus för Barbros arbete. Söndagsgudstjänster, fredagskvällar och läger är några av de samlingar som hon ansvarar för tillsammans med ett stort gäng volontärer. Arbetet innebär mycket kontakt med både barn, familjer och volontärledare. Efter dagens jobb bär det ofta av till hästhagen.

Telefon: 0739-19 90 63
E-post: barbro.nystrom@filadelfiaorebro.se

Ellen Hemström

Pastor och föreståndare

Ellen är föräldraledig resten av 2019. Under den tiden kan du vända dig till Anders eller Isak om det gäller pastorala frågor och till Gunlög om ditt ärende gäller administration eller personal.


Erika Moll

Vikarierande ungdomspastor

Erika tog sin pastorsexamen i våras. Hon vikarierar nu som ungdomspastor under Ellen Hemströms (och senare Isak Spjuths) föräldraledighet. Ungdomarnas onsdagsgrupper, konfa och Chilladelfia på lördagarna är Erikas viktigaste ansvarsområden och hon fick en rivstart med Chili-lägret i början av augusti.

Telefon: 0705-11 72 15
E-post: erika.moll@filadelfiaorebro.se

Gunlög Eiderbrant

Tf administrativ chef och personalansvarig

När du ringer kyrkans expedition, är det oftast Gunlög som svarar. Hon har också koll på medlemsregistret, lokalbokningar, garageplatser,  studentrum m.m. och hon informerar om vad som är på gång i kyrkan bl.a. via hemsida och e-brev. Det mesta – även privat – håller hon reda på med hjälp av en uppsjö excel-filer.

Telefon: 0705-17 67 69
E-post: gunlog.eiderbrant@filadelfiaorebro.se

Isak Spjuth

Ungdomspastor

Under Ellen Hemströms föräldraledighet går Isak in som vikarierande pastor. Det betyder bland annat att vi litet oftare får höra denne teolognörd predika i söndagsgudstjänsten. Han är också handledare för blivande pastorer som utbildar sig på ALT, Akademi för ledarskap och teologi (f.d. Missionsskolan).

Telefon: 0708-63 80 90
E-post: isak.spjuth@filadelfiaorebro.se

Simon Axelsson

Vaktmästare

Simon år vår vaktmästare. En stor del fastighetsskötsel och en mindre del teknik (ljud o bild) ingår i hans tjänst. Simon är en mångsysslare, som sommarjobbat som vaktmästare i många år, läst teologi, har en podd och spelar bas.

Telefon: 0730-25 52 85
E-post: simon.axelsson@filadelfiaorebro.se

Therése Hovlund

Musikledare och familjelivsansvarig

Therése är sångare och musiker, och har som en viktig uppgift att inspirera andra att använda sina talanger. Hon leder körer för barn, unga och vuxna samt ansvarar för församlingens familjearbete.

Telefon: 0707-76 63 53
E-post: therese.hovlund@filadelfiaorebro.se