Personal

Ellen Hemström

Pastor och föreståndare, 100 %

Ansvarsområden:
• Övergripande ansvar för församlingens verksamhet
• Personal (exkl. löneadministration)
• Riktning och vision
• Gudstjänst
• Mission
• Omsorgsarbetet (tillsammans med Bert)
• Pastorala handlingar, mentorskap

Telefon: 0703-80 91 70
E-post: ellen.hemstrom@filadelfiaorebro.se

Evelina Jakobsson

Barn- och familjekoordinator, 80 % (vikarie)

Ansvarsområden:
• Driva barnens frågor i församlingen
• Verksamheter för barn
• Småbarnsmusik
• Familjesatsningar


E-post: evelina.jakobsson@filadelfiaorebro.se

Gunlög Eiderbrant

Administratör

Ansvarsområden:
• Post- o telefonbevakning
• Bokning/uthyrning av lokaler
• Studentboendet: köhantering, kontrakt
• Kommunikation: hemsidan, nyhetsbrev, predikoturer
• Fakturahantering
• Löneadministration

Telefon: 019-611 11 68
E-post: gunlog.eiderbrant@filadelfiaorebro.se

Hanna Forss

Ansvarig för HCA – HoppCentralAkademin, 40 %

HCA:
• Solklar – utbildning i solcellsmontering
• Städstart – utbildning i städning, fokus på trappstäd
• Lässtugan – läxhjälp och språkstöd

Telefon: 0704-47 86 33
E-post: hanna.forss@filadelfiaorebro.se

Ida Hammarbacken

Musikledare och kommunikatör, 70 %

Ansvarsområden:
• Musiklivet i församlingen
• Arbete kring lovsång och kör
• Uppmuntra församlingsmedlemmars egna initiativ inom området musik
• Kommunikation: sociala medier, PCO m.m.

Telefon: 0737-74 86 70
E-post: ida.hammarbacken@filadelfiaorebro.se