Ordförande

Anders Lindh, ordf@filadelfiaorebro.se, 0702-94 24 20

Övriga församlingsledare

Hanna Artmark, hanna.artmark@gmail.com

Charlotte Arenander, charlotte.arenander@gmail.com

Isak Enell, isak.enell@gmail.com

Ulla Eriksson, ulla@malmgatan.se

Lovisa Frändå, lovisa.franda@gmail.com

Paul Hedman, paul.hedman@live.se

Ellen Hemström, ellen.hemstrom@filadelfiaorebro.se

Marie Larsson, marielarssonfilla@gmail.com, vice ordförande

Jörgen Lundberg, jorgen.lundberg@himmelojord.nu

Erik Längström, erik.j.langstrom@gmail.com

Therese Nordström, theresenordstrom@hotmail.com

Eilon Sjöberg, sjoberg.eilon@gmail.com