Ordförande

Henrik Enell, ordf@filadelfiaorebro.se, 0761-01 29 59

Övriga församlingsledare

Gunnar Carlén, gunnar@carlens.se

Peder Eriksson, pederericsson@gmail.com

Lovisa Frändå, lovisa.franda@gmail.com

Bert Ingelsten, bert.ingelsten@telia.com

Marie Larsson, marielarssonfilla@gmail.com

Helene Paulsson, fru.paulsson@gmail.com

Ludvig Svensson, svensson.ludvig@hotmail.com

Ann-Sofie Wettéus, annsofiewetteus@hotmail.com