Välkommen till en kväll för dig som tjänar som sångare och musiker i gudstjänsten i din församling: