Under många år har vi i Filadelfia satsat extra på bön under januari månad. Det gör vi också i år, då vi särskilt sätter fokus på den typ av bön vi ibland kallar tillbedjan. Söndagarnas förkunnelse kommer att ha tillbedjan som tema – du kan läsa mer om det här – och varje torsdag kl. 18.30 från den 10/1 är du välkommen till en samling med stort utrymme för tillbedjan, lovsång och bön.

Under vecka 4 hjälps vi åt att hålla igång bön dygnet runt, s.k. 24/7-bön. Vi inreder vårt lilla kapell speciellt för det ändamålet. Där kan du skriva upp böne- och tacksägelseämnen på väggarna, lyssna på lovsångsmusik, tillbe och be för dig själv, för andra och för världen. De sju dygnen finns som ett tim-schema på en anslagstavla i kyrkans foajé, och där kan man anteckna sig för en eller flera timmar. Vi startar efter gudstjänsten den 20/1 och avslutar inför gudstjänsten söndagen därpå.