Predikan av Anders Sundström vid adventsgudstjänsten den 3 december 2017