På söndag medverkar Musiklekis och Barnkören i gudstjänsten i kyrksalen kl. 9.30. Det är därför ingen parallell barngudstjänst då.

När ni går in och bokar plats kommer ni att se att det bara finns ett alternativ för Barnens gudstjänst: kl 11. Välkomna då!