Fredag 19.30 – Lovsångskväll. Observera tiden!

  • Du som är anmäld till denna samling på plats finns uppskriven och kommer att prickas av i samband med din ankomst till Filadelfia. 
  • Tyvärr kommer man inte att kunna delta digitalt på denna lovsångskväll! Detta pga. att det inte finns någon hållbar teknisk lösning för att kunna livesända. Vi beklagar naturligtvis detta och jobbar på lösningar för framtiden. 

Lördag 10.00 – Bibelstudium

  • Bibelstudiet leds av Anders, Ellen och Isak. För att delta i detta bibelstudium använder du följande länk: https://zoom.us/j/92654256555 
  • Frågor att följa upp bibelstudiet med i samtal finns HÄR. Ta med dessa till nästa samling kl 14.00.

Lördag 14.00 – Gemenskapsträff!

  • Samtalsgrupper för vuxna: Samling vid scenen i Stadsparken. Uppdelning i samtalsgrupper (ca 5 personer i varje grupp) sker vid samlingen vid scenen. Ta med samtalsfrågor från bibelstudiet, eget fika och något att sitta på. Vid kraftigt regn, samlas vi i kyrksalen i Filadelfia med ingång genom kyrkporten.
  • Barnfamiljer: Samling i Saxonparken, Brickebacken. Parkering finns längs med Tallrisvägen. Ta med eget fika. Barn 5+ år samlas vid stora scenen och barn 0-4 år samlas vid ingången/portalen där det står Saxonparken. Möjligheterna att dela upp sig och sprida ut sig är goda på platsen. Vi räknar med att kunna vara ute, så ta på regnkläder vid behov. Fri lek, möjlighet att delta i uppstyrda lekar och gemenskap är syftet. 

Lördag 19.30 – Lördagskväll på Zoom!

  • Uppemot 70 personer har anmält sig att ta del av kvällen! Anslut dig till denna träff på kvällen via länken: https://zoom.us/j/95279845097

Gemenskapshelg!

Vi vill uppmuntra er att vid de digitala tillfällena och under lördagen samlas i mindre grupper med andra församlingsmedlemmar. Kanske kan ni träffas i husgruppen för det digitala bibelstudiet, bjuda på lunch före gemenskapsträffen på lördagen, eller ses över chips till lördagskvällen på Zoom?  

Med vänlig hälsning
Planeringsgruppen för församlingshelgen