Med anledning av spridning av det nya coronaviruset covid-19 önskar vi gå ut med information som rör församlingens verksamhet.

Vi vill i det läge som pågår i världen och i Sverige uppmana till att inte gripas av fruktan och oro, utan istället att agera ansvarsfullt utifrån de råd och uppmaningar som ges av Folkhälsomyndigheten. Vi vill som församling visa särskild hänsyn till de i vår gemenskap som tillhör någon av de riskgrupper som riskerar allvarlig sjukdom. Detta vill vi göra genom att följa Folkhälsomyndighetens råd för hur man skyddar sig själv och andra mot smitta (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/). Sammanfattningsvis handlar det om att tvätta händerna ofta och noggrant, att hosta och nysa i armvecket och att stanna hemma om du har symptom på luftvägsinfektion. Även om du själv inte befinner dig i riskzonen så är det viktigt att påminnas om Jesu ord om att ”allt vad vi har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig” och ”allt vad ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort mig” (Matt 25).

Som försiktighetsåtgärd vill, utöver Folkhälsomyndighetens allmänna råd, nämna följande punkter, som vi vill be församlingen att följa i de sammankomster vi har framöver:

  • Att inte hälsa på varandra med kroppskontakt.
  • Att kökspersonal/servicegrupper serverar fika istället för självservering. 
  • Att endast erbjuda särkalk (individuell kopp) när vi firar nattvard. 

Det har även satts upp behållare för handsprit i olika delar av våra lokaler, vilka man gärna får använda. Vad gäller större sammankomster kommer vi att noga följa myndigheternas uppdatering av riktlinjer då dessa förändras från dag till dag. Aktuell information om vad som gäller specifika samlingar kommer att publiceras på församlingens hemsida och på Facebook. Håll utkik där! 

I detta är det viktigt att regelbundet ta del av information från säkra källor samt följa de instruktioner som ges från statliga myndigheter.

I den situation som är får vi be om helande och hopp till vår värld, och om Guds ljus och omsorg till den som känner sig orolig och rädd.

Allt gott
Ellen Hemström, pastor och föreståndare

Pernilla Kihlberg, Edvin Ingberg, och Olof Säll, läkare på infektionskliniken USÖ