Husgruppsmaterial utifrån predikan den 3 maj 2020.

Läs Romarbrevet 8:24-28 tillsammans (se gärna predikan på nätet)

Hoppet om att döden inte är slutet utan början på något nytt och fantastiskt, är något vi kan tro och hoppas på men inte se. Men det kristna hoppet handlar inte bara om det som kommer efter döden. Redan här och nu kan vi få hopp genom den helige Ande i våra liv, som vill hjälpa oss med en mängd olika saker.

Den helige Ande kallas av Jesus för Hjälparen. Vi ska därför inte leva i en illusion om att vi som kristna kommer att leva beskyddade från alla svårigheter. Men vi får en hjälpare, som hjälper oss igenom det som är svårt. Den människa som lever med ett levande hopp får kraft, styrka och tålamod.

Jesus fick lida, och det kan även vi få göra. Det kan vara tungt och påfrestande att få lida för Jesu skull, men i tid och längd så samverkar det till något gott. Det är viktigt att vi, vad som än händer, säger till honom att vi älskar honom. Att vara kritiska till Gud leder inte framåt. Han har skapat allt och gett oss en framtid. Han är vårt stora hopp.

 Frågor:
I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? (v. 24)
– Hur viktigt tycker du att hoppet om evig frälsning är för ditt liv? Om det inte skulle finnas ett evigt hopp hur skulle du leva ditt liv då?

Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. (v. 25)
– En människa om lever utan hopp, har den sämre tålamod? På vilket sätt påverkar det himmelska hoppet dig här och nu?

Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill. (v. 26-27)
– Känner du att den helige Ande ger dig den hjälpen du behöver? När ber du Anden om hjälp? Kan Anden hjälpa även om vi inte ens ber honom om hjälp? Kan du ge något exempel på Andens hjälp?

Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. (v. 28)
– Leder det alltid till det bästa på tid och längd om man älskar Gud? Hur ska man se på ett kristet lidande? Kan det vara till välsignelse eller kan det leda till något destruktivt? Vad händer med mitt liv om jag tror på Gud men inte älskar honom?

Övning:
Berätta för varandra var ni upplever att hoppet skulle behöva stärkas i era liv? Är det att få en tydligare vision för himlen, eller att få mer hopp i vardagen genom den helige Andens kraft, eller att hoppet blir större så ni kan älska Gud mer och se att han älskar er trots omständigheter? Be för varandra i gruppen.