Från 5 februari till 12 mars utgår predikningarna från församlingens vision Ge vidare. Det är femte året vi predikar oss igenom församlingens vision. Till skillnad mot tidigare år, då varje punkt i visionen har haft en egen söndag, låter vi i år Ge vidare vara det samlande begreppet.

Uppmaningen att ge vidare har sin början i att Gud ger sig själv till oss. Vi kan bara ge vidare genom att först få ta emot. Genom att både ta emot och ge vidare kommer vi att upptäcka mer av hur Gud verkar i världen. När församlingen genom att tjäna ger vidare Guds kärlek, Guds ord och Andens gåvor till alla folk, alla generationer och till hela människan innebär det en fördjupning inåt för oss som enskilda och tillsammans, men också att vi rör oss mot ett nytt och större vi.

– Var det något speciellt du fångades av i denna veckas predikan?

– Var det något särskilt som utmanade dig i det som predikades?

– Under hela predikoserien kommer det att stå ett bord på scenen som blir lite större för varje vecka som går. Tanken med den gestaltningen är att förkunnelsen och gudstjänsten ska kunna återkomma till bordet för att förklara visionens riktning – att fler människor ska få bli inbjudna till gemenskapen med Gud. Fanns det något i just den här veckans dukning som talade till dig?

– Dela erfarenheter med varandra av hur ett liv som präglas av att ”ge vidare” kan se ut i praktiken. Kanske kan ni som grupp överlåta er till några gemensamma praktiker/övningar/utmaningar till hjälp för att fundera över frågan ”Vad vill jag ge vidare?”

Detta temas bibeltexter för förkunnelsen är 2 Tim 1:6–13, Matt 9:35-38, Joh 4, Rom 5:5-8   Rom 15:7, Ef 2:11-21; Joh 14:1-3.
Är det något i den aktuella söndagens bibeltext som du vill samtala om?