Husgruppsmaterial utifrån predikan den 1 november 2020.

För de flesta är vänskap en grundläggande sak i livet. Vänskap behöver inte bara höra min privata sfär, utan kan utvecklas på jobbet, i grannskapet och i familjen.

Läs Johannesevangeliet 15:12-17

På något sätt kommer Jesus här med en ny tanke: att vi byter roll inför honom. I stället för att vara tjänare som finns i en hierarkisk struktur, med distans och ojämlikhet, inbjuder Jesus oss att vara hans vänner. Vänskap betyder närhet, ärlighet och att känna att man väljer varandra. Att dela livet, att kämpa samma kamp utan att behöva använda sig av makt eller dominans.

Att vara vänner betyder att man delar på bördor
I Galatierbrevet 6:2 står det: ”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.”

Att vara vänner är att be tillsammans och dela livet
Matteus 18:20: ”Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. 20Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”

Att vara vän är att kunna ge perspektiv in i mitt liv
Hebreebrevet 10:24: ”Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar.”

Men vänskap är inte alltid är enkelt, det kan bli trassligt och förbruka en massa energi och man kan ha svårt att hitta rätt i relationen. Då kan man ibland inte göra annat än be. Något som kan vara otrolig smärtsam är när man inte hittar en bra vän som man kan dela saker med, utan känner sig drabbad av ensamhet. Då kan man också be att Gud sänder vänner i en speciell tid.

Frågor att samtala kring: se materialet Goda relationer