Husgruppsmaterial utifrån predikan den 2 december – Första advent

I predikan berättades det om Barack Obamas besök i Sverige. Där fanns tusentals poliser och hundratals journalister på plats. Och förberedelserna inför hans ankomst skedde med extrem noggrannhet. När Gud beslutar sig för att landstiga på jorden och födas som människa sker det på ett annorlunda, närmast oväntat sätt. Jesu ankomst sker i enkelhet, genom en ogift tonårstjej, i ett stall, i en obetydlig stad, i ett litet land. Jesus är världens frälsare, kung, allhärskare, ledarnas ledare. Men Jesus kommer inte för att stå i rampljuset, utan han kommer för att möta en hel mänsklighet, genom att själv vara så mänsklig det bara går.

Läs Matt 21:1-11

Frågor

Detta är en klassisk första adventstext. På vilket sätt gör Jesus sig känd genom den här texten? Vad lär vi oss om hans ledarskap?

Jesu ankomst till jorden, och hans annorlunda ledarskap ger oss en god grund för att reflektera kring ledarskap i allmänhet. För ett samtal om de ledare, arbetsledare, chefer etc. som ni har runtomkring er. Hur skulle ni beskriva deras ledarskap? Skiljer sig detta ledarskap från det ledarskap Jesus gestaltar? Om ja, på vilket sätt skiljer det sig?

Övning

Adventstiden handlar om att Jesus kommer, det är hans ankomst som vi firar och uppmärksammar. Men det är inget som bara skedde då, Jesus kommer till oss nu! Hjälp varandra att komma på hur ni, i jul, kan få vittna om just detta. Finns det något praktiskt ni kan göra för att synliggöra att Jesus kommer? Kanske komma med mat till någon? Låta någon komma med i ert julfirande? Komma med en gåva till någon? Uppmuntra, utrusta och peppa varandra i att dela evangeliet genom att tjäna praktiskt.