Husgruppsmaterial utifrån predikan den 28 mars 2021.

Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. (1 Kor 1:18)

Att de första kristna valde korset som sin symbol ansågs som mycket märkligt, ja ren dårskap. Det förstår Paulus, men säger samtidigt att det är en Guds kraft. Hur hänger det ihop?

Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. (Heb 2:14-15)

Jesus besegrar dödens herre, djävulen, på korset och gör honom maktlös. Han dör men uppstår igen. Dödens udd är bruten och ondskans makt krossad, men det finns en problematik kvar: synden. Vi har genom Adam fått synd i oss. Om vi ska vidare till himlen eller den nya eviga världen, behöver synden som vi har i våra liv tas bort.

Men nu har han trätt fram, en gång för alla, vid tidens slut, för att utplåna synden genom att offra sig själv. Och liksom det är människans lott att en gång dö och sedan dömas, så har Kristus en gång offrats för att lyfta bort mångas synder och skall uppenbara sig en andra gång, och då inte för syndens skull utan för att rädda dem som väntar på honom. (Heb 9:27-28)

Jesus utplånar synden genom att offra sig själv. Vi minns hur lammets blod var det som räddade Israels folk från att en ängel gick in och dödade allt förstfött. Lammets blod ströks på dörrposten och beskyddade folket. Nu ska lammets blod på Golgata rinna för att rädda alla människor som har levt, lever och ska leva. Nu ska all synd i alla människor utplånas

Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. (2 Kor 5:21)

På korset är den fysiska smärtan enorm, men vi kan inte ens föreställa oss hur tung den andliga smärtan var att bära. All världens synd samlas ihop och läggs på Jesus. Han ropar ut min Gud varför har du övergivit mig?

Varför gör Gud på detta sätt? Mot sin egen son! Jo, han gör det för din och min skull. För att vi ska bli rena, rättfärdiga och heliga fast vi inte är det. Martin Luther talar om det saliga bytet som innebär att Jesus får människans synd och människan hans rättfärdighet. Det här är evangeliets kärna. Det handlar om korset. Paulus skriver inte sina brev till syndarna i församlingarna. Han skriver till de heliga. Han säger att de är rättfärdiga. Vi är förlåtna. Vi är nya skapelser. Utan korset vore det omöjligt.

Frågor:
– Vad innebär kraften i Jesu kors? Har du upplevt det i ditt liv eller sett exempel på det?
– Att det finns ett evigt liv som väntar, gör det dig mer fri i ditt liv här och nu? Är det slaveri att frukta döden som Paulus skriver?
– Varför ska vi få lida för Adam och Evas synd? Är inte det kollektiv bestraffning? Är det dessutom inte viss skillnad på synd och synd? Är  vissa synder värre än andras?
– Är det märkligt att Gud lät sin egen rena son bli ett med synden, eller är det beundransvärt? Blir du tacksam och rörd eller fylls du mest av oförståelse?

Övning:

Läs Matteus 27 eller Markus 15 eller Lukas 23 eller Johannes 19. Bli stilla en stund i tystnad. Tacka Jesus med egna ord för vad han gjorde på korset. Avsluta med att be tillsammans från Efesierbrevet 1:3-14.