Husgruppsmaterial utifrån predikan den 21 april 2019

Läs tillsammans i Lukas 24:13-33 berättelsen om hur Emmausvandrarna uppfattade Jesu uppståndelse. De är på väg hem från en fruktansvärd påsk där folkets ledare låtit döda Jesus. Samtidigt säger några kvinnor att de mött änglar som sagt att han lever. Jesus slår följe med dem, fast de ser inte att det är han. Och Jesus avslöjar sig inte, utan låter dem berätta sin upplevelse av händelserna i Jerusalem. Han märker att de uppfattat honom som en Guds profet som skulle befria Israel. Inte helt korrekt alltså. Därför undervisar han dem utifrån Gamla Testamentet allt som står om honom där. Där står att Messias skulle lida för att sedan gå till sin härlighet. Väl i Emmaus bjuder lärjungarna honom att stanna hos dem, men det är först när han bryter brödet och ska äta som de ser att det är Jesus. Ivriga beger de sig därför tillbaka till Jerusalem och berättar för lärjungarna vad de varit med om.

Frågor:

Hur kommer det sig att Emmausvandrarna inte känner igen Jesus? Vad är det som gör att de känner igen honom när hans bryter brödet ?

Varför är lärjungarna uppskakade och inte glada över att kvinnorna berättat att änglar sagt att Jesus lever? Var de rädda för Gud eller Jesus?

Emmausvandrarna mötte Jesus i sitt hem. Jesus säger att allt du gör för en av de minsta det gör du mot mig. Kan det vara Jesus som är på besök när vi bjuder hem den som är törstig, hungrig eller hemlös?

Det brann inte i Emmausvandrarnas hjärtan. Därför förstod de inte att det var Jesus som talade med dem. Vad är det för skillnad på att ha en tro på Jesus och att brinna för honom? Hur är man brinnande för Jesus? Kan man vara brinnande för Jesus hela livet?

Övning: 

Gör som Emmausvandrarna: bjud hem Jesus. Gör det som husgrupp eller som individer. Bjud hem någon eller några som ni särskilt tror skulle uppskatta att få komma hem till er. Be tillsammans om ledning över vem eller vilka det skulle kunna vara. Bjud till en fest.