Husgruppsmaterial utifrån predikan den 4 januari 2019.

I dagens text får Johannes i en syn blicka in i själva himlen. Det är en magnifik syn han får. Där finns Guds mäktiga tron, och allt runtomkring tronen ärar och hyllar honom. De tjugofyra äldste faller ner och tillber. Denna beskrivning är ingen fantasy eller fiction – det är en verklighet. I vår tillvaro är det lätt att tappa fokus på det som är det allra viktigaste. När vi tillber Gud så kommer vi inför hans tron. Det är en verklighetsterapi som vi behöver. Vi vill tillbe honom för att han är den han är, trots att omständigheterna i livet kanske säger något annat.

Läs Uppenbarelseboken 4

Frågor

Berätta för varandra vad ni just har läst. Vad ser Johannes? Hur ser det ut? Vilka är där? Vad händer?

Vad tänker ni spontant om tillbedjan? Vad är det för något? Hur kan man tillbe? Hur brukar ni tillbe?

Är detta en viktig text för oss? Bör vi visualisera en sådan här text för att göra tillbedjan levande i våra liv? Är det lättare att t ex förstå vad lovsång är om man har Guds tron framför sina ögon?

Övning

Låt någon i gruppen högt och långsamt läsa hela texten från Uppenbarelseboken 4. De andra blundar och försöker se det Johannes beskriver.

Ta en stund tillsammans där ni bara tillber. Sitt ner i vördnad. Säg några meningar som uttrycker vem han är. Sjung någon lovsång. Be tillsammans vers 8b och vers 11.