Husgruppsmaterial utifrån predikan den 20 september 2020.

Läs: Antingen Mark 5:1-20 (5:18-19!) eller de sexton texter som finns här: Texter

Markusevangeliet håller ett högt tempo. Jesus kallar lärjungarna med ett ”följ mig”, och sen får de kämpa för att hänga på! Det är i alla fall den känslan man lätt får när man läser Markusevangeliet. Men vid sidan av dessa ”följ mig” säger Jesus nästan lika ofta ”gå hem” till människor han möter.

Vad betyder detta ”gå hem” i vår flyktiga och stressade tid? På vissa sätt kan det nästan vara mer utmanande än ”följ mig”. Många av oss längtar bort till läger, konferenser eller megakyrkor. Där kan vi få de stora gudsmötena. Någon annan stans, långt borta, är det alltid lättare att vara kristen. Där kan vi leva ut vår tro radikalt utan att det kostar på något i våra nära relationer eller i våra skyddsnät. Men hemma, hos dem som känner oss, som känner alla våra sidor, där kan det vara svårare.

Men Jesus kallelse till oss står kvar: ”Gå hem”.

Som vi i Filadelfia har ordnat vårt gemensamma liv, är det framför allt husgrupperna som är den plats där vi tänker att vi hjälper varandra att ta oss an den här utmaningen. I den lilla gruppen som regelbundet träffas just i hemmen, för att dela livet, bära varandras bördor, umgås, läsa Bibeln och be. Det är primärt det sätt vi som församling erbjuder varandra som en hjälp att möblera våra liv så att Gud ska bli synlig och närvarande även hemma i vår vardag. Husgrupperna är alltid viktiga för oss som församling, men i den tid vi är i just nu, är de viktigare än någonsin!

Inledande frågor:
– Låt dem som har hört predikan berätta om det var något särskilt de fastnade för eller som de kände att Gud talade till dem om.
– Har du sett detta ”gå hem” tidigare? Om ja: vad har du tänkt kring det tidigare? Om nej: vad känner du inför detta tilltal?

Övning:
– Blunda och föreställ dig att du kommer hem. Öppna dörren och kliv in. Låt dofterna och känslorna möta dig. Stanna där i några ögonblick.
– Öppna ögonen och fundera över var du hamnade. Var det ditt nuvarande hem eller någon annan stans?
– Tänk på hemmet där du faktiskt bor just nu (om du tänkte på något annat innan). Är det en ”Kristusdoft” som möter dig när du öppnar dörren? Om ja: hur märks det? Skulle det märkas även om någon annan kommer på besök? Om nej: vad skulle du behöva göra för att det skulle vara så?
– Kom ihåg att Jesus vill följa med dig hem. Mer därtill, han väntar redan där på dig. Behöver du göra något för att ta emot den sanningen och göra den konkret?

Avslutande frågor:
– Vad tycker du är mest utmanande och mest inspirerande med tanken på att bli ”sänd hem”?
– Skulle ni som individer behöva hjälp eller stöttning från husgruppen för att orka ta er an denna utmaning? Och omvänt: finns det något som ni som husgrupp skulle behöva göra eller ändra för att den ska fungera som en hjälp för er att leva ut tron hemma och i vardagen?

Bön:
Be för och välsigna varandras hem.