Husgruppsmaterial utifrån predikan den 19 april 2020.

Vi inleder nu ett nytt tema: ”tro, hopp och kärlek”. De två första söndagarna kommer det att handla om tro. Läs tillsammans berättelsen om Emmausvandrarna i Lukas 24:13-33. De upptäckte inte att det var Jesus som slog följde med dem, och Jesus avslöjade det inte heller. Det var först när de bröt brödet som de upptäckte att det var han. Jesus skulle mycket tidigare ha kunnat bevisa att det var han, men det gjorde han inte. Jesus ville inte tvinga dem att tro, utan ville att de själva skulle upptäcka honom.

Emmausvandrarna säger ”Brann inte våra hjärtan när han utlade skrifterna för oss?” De är övertygade om att de hade förstått att det var Jesus, om de hade tagit till sig skrifterna med ett brinnande hjärta. För att tron på Jesus ska få näring och växa i en människa, för att den ska bli levande så att vi ser att han vandrar med oss, så behöver vi får kärlek till Ordet. Vi behöver läsa Bibeln utifrån ljuset av vad den helige Ande visar oss.

Frågor:
– Reflektera över hur Jesus rent pedagogiskt gör vid mötet med Emmausvandrarna. Hur, vad, när och varför säger och handlar han som han gör? Kommentera hans pedagogik, t.ex varför han frågar vad som har hänt, fast han redan vet det?
– Hur kommer det sig att Emmausvandrarna inte känner igen Jesus? Vad är det som händer när Jesus bryter brödet, som gör att de känner igen honom då?
– Emmausvandrarna brann inte i sina hjärtan, därför förstod de inte att det var Jesus. Vad är det för skillnad på att ha en tro på Jesus och att brinna för Jesus? Hur är man brinnande för Jesus? Kan man vara brinnande för Jesus hela livet?
– Hur viktig är Skriften för oss som kristna och för vår tro? Hur viktigt är det hur vi läser den och vad vi gör med den?

Övning:
Sitt en stund var och en för sig och be att något bibelord ska bli särskilt levande för dig. Slå fritt i Bibeln eller sök på något ord i en bibelapp och leta. Du kan också läsa Lukas 24:13-33 eller något annat i evangelierna och se dig själv som en av personerna runt Jesus. Vad ser du? Vad upplever du? Vad gör intryck? Dela sedan i gruppen vad ni fått.